Kaj je zbirni center?

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.

V zbirnem centru so postavljeni veliki zabojniki, pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Za zbiranje in začasno shranjevanje nevarnih odpadkov je urejen poseben prostor.

Oglejte si lokacije zbirnih centrov komunalnih odpadkov v občinah Brda, Kanal ob Soči, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.

Pri pravilnem ločevanju odpadkov vam lahko pomaga ABCednik odpadkov.

Smetnjaki v zbirnem centru

Kosovni odpadki

Kontejner Kosovni odpadki
 • kopalniška oprema
 • pohištvo
 • preproge
 • oblazinjeno pohištvo
 • vzmetnice
 • svetila in senčila
 • plastični stoli
 • gospodinjski odpadki
 • zemlja
 • listje
 • veje
 • nevarni odpadki
 • avtomobilske gume
 • gradbeni odpadki - pripeljati na Center za ravnanje z odpadki v Stari Gori

Steklo

Kontejner Steklo
 • steklenice
 • kozarci
 • steklene posode in vaze
 • razna druga steklena embalaža
 • porcelan
 • kristal
 • žarnice
 • ogledala
 • neonske luči
 • keramični izdelki
 • ravno steklo

Pred odložitvijo steklene embalaže v zabojnik le-to izpraznimo, izplaknemo z vodo ter odstranimo zamaške ali pokrovčke!

Papir in karton

Kontejner Papir in karton
 • časopisi
 • revije
 • knjige
 • zvezki
 • letaki
 • karton
 • zamaščen ali plastificiran papir
 • tetrapak embalaža
 • uporabljeni papirnati prtički in brisače

Embalaža

Kontejner Embalaža
 • plastična embalaža čistil, pijač in šamponov
 • plastični kozarci
 • vrečke in folije iz polietilena
 • tetrapak embalaža
 • pločevinke živil in pijač
 • plastična embalaža nevarnih snovi in njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve, laki ...)
 • kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ...)

Spomnite se splakniti in stisniti embalažo.

Biološki odpadki

Kontejner Biološki odpadki
 • kuhinjski odpadki (odpadki vseh vrst zelenjave in sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki)
 • maščobe
 • cigaretni ogorki

Odpadke odložite brez embalaže.

Olja in maščobe

Kontejner Olja in maščobe
 • odpadna jedilna olja po uporabi
 • po cvrtju
 • olje iz konzerv

Tekstil

Kontejner Tekstil
 • ves odpadni tekstil (preproge, cunje, razni kosi blaga)

Barve

Kontejner Barve
 • barve
 • črnila
 • lepila
 • smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi

Baterije in akumulatorji

Kontejner Baterije in akumulatorji
 • odpadki kot so baterije in akumulatorji

Les in zeleni odrez

Kontejner Les in zeleni odrez
 • lesena embalaža (palete, gajbice, zaboji)
 • pohištveni les (omare, pohištvo, stoli)
 • zeleni odrez (veje, živa meja, listje...)

Kovine

Kontejner Kovine
 • masivno železo (radiatorji, jekleni profili, masivni kosi in litine)
 • kovinska embalaža (sodi, kantice, konzerve)
 • kovinska posoda iz gospodinjstev (kozice, ponve)

Električna in elektronska oprema

Kontejner Električna in elektronska oprema
 • velike gospodinjske naprave (hladilniki, zmrzovalniki, pralni in sušilni stroji)
 • male gospodinjske naprave (sesalniki, šivalni stroji, ...)
 • televizijski in računalniški ekrani
 • računalniki
 • faksi
 • telefoni
 • videorekorderji
 • kamere
 • električna in elektronska orodja
 • oprema za razsvetljavo